Prislista

Frågor och Svar FAQ

Angående körkortsutbildning hos Liljeholmens Bilskola


Vad är det första jag ska tänka på när jag vill ta körkort?

Först måste du se till att du har ett Körkortstillstånd som du ansöker hos Transportstyrelsen, 701 97 BORLÄNGE.

samtidigt måste du göra en syntest hos en optiker. (blanketter finns inte längre på trafikskolan) .

Du bör går till en optiker som via internet skicka in ditt synintyg. Du kan även beställa blanketterna från Transportstyrelsen. eller ringa 0771-81 81 81

När det gäller att ansöka om Körkortstillstånd så gör du det snabbast och smidigast genom Transportstyrelsens E-tjänster.

Fr.o.m. 2018-01-01 är Körkortstillståndet gratis bl.a. för att snabba på ansökningstiden.

Ansök via nätet klicka här

Du får börja övningsköra från 16 års ålder. Om du tänker träna även privat måste din handledare ansöka om tillstånd.

Fr.o.m. 2006 måste både handledaren och den privata eleven gå en Introduktionsutbildning på 3 timmar.

Du får inte övningsköra varken privat eller på trafikskola innan ditt KK-tillstånd är klart.

Sedan måste du ha läroböcker för att kunna läsa teorin samt att lära sig den praktiska biten.

Vi på trafikskolan säljer STR´s Körkortsboken (kostar f.n. 300:-).

Körhäften 1 (grundläggande körövningar), 2 (stadstrafik) och 3 (landsväg) ingår sedan i körlektionerna.


Hur får jag körkortet?

Transportstyrelsen ger dig kk-tillståndet (gäller i 5 år) och är den myndighet som ger dig körkortet, men det är Trafikverket som är ansvarig för körkortsfrågor och det är hos Trafikverket som du måste göra ett Förarprov som består av ett teoretiskt kunskapsprov ( 65 frågor) och ett praktiskt körprov för att bli godkänd.

Ditt förarprov får du göra först när du fyllt 18 år.

Kunskapsprovet gör du hos Trafikverket på Västra Järnvägsgatan 7 (Obs. före detta Klarabergsviadukten 80)

Körprovet gör du på deras kontor i Farsta Strand/Larsboda (Frykdalsbacken 12-14).

Innan du gör ditt förarprov måste du ha genomgått Trafikverkets kursplan där du bl.a. skall ha genomgått Riskutbildning del 1 och del 2 som du kan göra på Stockholms Trafiksäkerhetscenter-Gillinge.

Vad krävs för att få ett körkort?

De teoretiska och praktiska kraven finns beskriva i Transportstyrelsens kursplan B (TSFS 2011:20) (finns i pärm på trafikskolan) .Kraven är höga, bl.a. att du verkligen kan manövrera en bil men även att du har en riskmedveten och miljövänlig körstil. Om du läser ordentligt i Körkortsboken och gör de praktiska övningarna som finns i körhäften, så finns det stora möjligheter för dig att bli godkänd hos Trafikverket.


När skall jag gå på teoriundervisning?

Det är viktigt att du börjar läsa tidigt i körkortsboken.

När det gäller Teorikursen vi kan erbjuda dig beror det på dina förkunskaper. Om du aldrig har kört bil tidigare bör du ha klarat av körhäfte 1 innan du börjar en teoriundervisning.

Vi kan erbjuda dig en lärarledd teorikurs som består av 8 onsdagar mellan kl. 18.20-20.10 (totalt 16 lektionstimmar)


Måste jag gå på teorilektionerna?

Det kan vara svårt att passa skolans tider för teorikursen.

Vi kan därför erbjuda dig möjligheten att använda appen appen "körkort nu med elevcentralen / köra bil"

Teori med frågor körkort nu: Ett digitalt utbildningsmaterial för bil. I körkort nu med elevcentralen får du tillgång till allt innehåll i teoriboken inklusive c:a 800 frågor för bil.

Du kan också göra snabb- och sluttester. I appen har du också tillgång till delar av Elevcentralen som kopplar ihop dig med din trafikskola.

f.d ElevCentral Premium

Alla kunskaper som du skall kunna står i Körkortsboken som du måste läsa noggrant.


Hur vet jag att jag har de kunskaper som krävs för att klara av Trafikverkets teoretiska kunskapsprov?

Trafikskolan använder www.elevcentralen.com och där pluggar du i olika steg/faser för att sedan göra sluttester.

Måste jag gå teorikurs för att få tillgång till att skriva övningsskrivníngar?

Då teorikursen inte är obligatorisk, så har du möjligheten att läsa till dig de kunskaper som krävs i Körkortsboken.

Vi kan erbjuda dig möjligheten att använda appen "körkort nu med elevcentral / frågor.

Frågor körkort nu: Ett digitalt utbildningsmaterial för bil. Här får du tillgång till c:a 800 frågor för bil. Du kan också göra snabb- och sluttester och boka lektioner. I appen har du också tillgång till delar av elevcentralen som kopplar ihop dig


Hur gör jag för att få skriva hos Trafikverket?

Efter genomgången Teorikurs och sedan blivit godkänd på dataskrivningarna är du klar för att skriva hos Trafikverket.

När du även är klar med de praktiska körövningarna (samt riskutbildning/halkbana) bokar vi tid för ett förarprov hos Trafikverket.

Då det är ett sammanhållet prov så bokar vi Kunskapsprovet & Körprovet samtidigt

Däremot om du vill köra upp som privatist" så bokar du själv en tid. 0771 - 17 18 19


Måste jag köra halkbana (Riskutbildning del 2)?

Alla elever som tar ett B-körkort (personbil) måste genomgå en Riskutbildning.

Fr.om. 1 april 2009 så är riskutbildning uppdelad på 2 delar. Del 2 är den "gamla halkkörningen".

Intyget på Risk2an får du från Stockholms Trafiksäkerhetscenter (GILLINGEBANAN) efter en utbildning på ca 4 timmar där det bl.a. ingår halkkörning.

Tiden till Gillinge bokar vi åt dig när du har kommit till den sista delen i din praktiska körutbildning (f.n. kostar risk2an - 1.840:-).

Om du bokar direkt hos Gillinge som "privatist" så kostar det 1.900:-


Hur många körlektioner måste just jag köra ? Hur mycket kostar ett körkort?

Svaret på dessa frågor är svårt att ge ett enkelt svar på. Det är väldigt individuellt hur många lektioner en elev på en trafikskola måste köra.

Vissa elever behöver 20 lektioner och vissa 120 lektioner för att ha så mycket kunskaper att de klara av Trafikverkets körprov samt att de klarar sig själva ute i trafiken utan att vara en fara för sig själv och andra.

Tänk på att du övningskör inte bara för att klara av ett prov utan för att klara dig resten av livet i trafiken.

Om du kan komplettera din körkortsutbildning med privat övningskörning är det positivt och kommer att påverka antalet körlektioner på trafikskolan, om du tränar på de saker som vi tränar på i trafikskolan och att du inte lär dig ett felbeteende som kan påverka negativt dina möjligheter att få ett körkort.

Vissa kostnader för ett körkort är fasta som:

Körkortstillståndet-tillståndet

(Fr.o.m. 2018-01-01 är det gratis)

0:-

Teorikurs

1.200:-

ElevCentralen PREMIUM

(inte obligatorisk, men rekommenderas)

995:-

Körkortsbok

(inte obligatorisk, men rekommenderas)

300:-

Riskutbildning del 1.

725:-

Riskutbildning del 2. (Halkbana)

(betalas till trafikskolan som vidarebefodrar pengarna till Gillinge)

1.840:-

Landsvägskörning

5 timmar/ 2 elever)

1.600:-

Mörkerkörning Landsväg + 200:- (endast vintertid)

Utbildningskontroll

(skolans utbildningsledare bedömer om dina kunskaper är tillräckliga för att uppfylla Trafikverkets kursplan och körprov)

800:-

Kunskapsprov hos TrV

(betalas till Trafikverket och inte till trafikskolan)

325:-

Körprov hos TrV

(betalas till Trafikverket och inte till trafikskolan)

800:-

Biträde vid körprov hos TrV inkl. ca 45 min. uppvärmning. Lån av skolans bil.

Gäller de elever som genomfört en godkänd Utbildningskontroll.

(om du bokar dig som "privatist" så kan du låna Trafikverkets bil för 400:-)

850:-

Tillverkning av ditt körkort (inkl. fotografering)

(betalas till Transportstyrelsen)

330:-

Sedan tillkommer ett antal vanliga körlektioner på 70 min (f.n. 800:-)

Som du förstår är det väldigt svårt att tala om hur mycket just ditt körkort kommer att kosta, men mellan 12.740:- och 29.990:- brukar det kosta.

(i alla ovanstående priser för trafikskolan ingår moms med 25% /bokmoms 6%)


Måste jag köra landsvägskörning, jag kör så mycket landsväg privat?

Landsvägskörning är ett viktigt moment i Trafikverkets kursplan och det är just på landsväg som många av de verkligt farliga tillbuden/olyckor hander (t.ex. dödsolycker).

Därför kommer vi att träna mycket på omkörningar, vänstersvängar och jörnvägskorsningar, då vi kör vår landsvägsrunda.

Om vi märker under utbildningens gång att du har stora kunskaper i landsvägskörning så har vi möjlighet att integrera dessa moment i den ordinarie utbildningen.


Måste jag köra en speciell mörkerlektion, det är ju ändå ljust när jag hos Trafikverket?

Mörkerkörning är också ett viktigt moment i Trafikverkets kursplan och olycksrisken är 3 ggr. Större när det är mörkt. Därför måste du träna på dessa risker på en speciell lektion där vi kör på vägar utan tillfredställande belysning.


Har jag någon möjlighet att köra en intensivkurs?

Vi har inga fasta intensivkurser då vi anser att man inte kan lära sig allt om bilkörning på t.ex. 2 veckor och att körkortsutbildning måste vara individanpassas.

Däremot kan vi erbjuda dig så att du kan köra intensivt, flera ggr i veckan under en kort tid. Du måste i så fall i god tid tala om för oss vilka tider på dagarna du kan köra, så kan vi erbjuda dig en "skräddarsydd" intensivutbildning.


Skall jag köra Automat eller Manuell bil ?

Som du vet finns det två varianter på B-körkort.

"Vanligt Körkort" = Manuell växellåda innebär att du får i princip köra alla rordon med totalvikt högst 3,5 ton (Ej Motorcykel) (Bil med Koppling-Broms-Gas)

"Automatkörkort" =Du får en begränsning på ditt körkort (kod 78) ochdet innebbär att du får endast köra fordon med Automatväxellåda (bil med Broms.Gas)

Det finns för- och nackdelar med automatkörkort:

Den största fördelen är att du kan koncentrera din körning på det som är viktigaste (trafiken runt om dig) och inte tänka på kopplingsarbete och växelval. Det kanske oxå betyder att du inte behöver så många lektioner på grundmomenten som Dragläge, Start i Motlut, Uppväxling, Nedväxling. Fotarbetet blir enklare då det bara är 2 istället för 3 pedaler. Du använder ALDRIG vänsterfoten på en Automatbil. (Endast högerfoten med Gas/Broms)

Största nackdelen är att du är begränsad till att bara köra bilar med Automat. Om du råkar köra en manuell bil så räknas det som OLOVLIG KÖRNING.

Du har möjlighet att senare "uppgradera" ditt Automatkörkort till ett Manuellt med endast ett nytt körprov hos Trafikverket

Utvecklingen går mer åt Automatbilar och med alla nya Hybridbilar och rena Elbilar (som vår övningsbil Hyundai Ioniq) så kommer troligen alla nya bilar (kanske inte rena sportbilar) i framtiden inte ha manuell växellåda.


Hur bokar jag mina körlektioner?

Du bokar dina lektioner på telefon (08-18 31 18) eller helst direkt med in trafiklärare som heter Mathz Fransson och det är jag som har skrivit ner dessa frågor och svar. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att ställa dem till mig.


Lycka till med din körkortsutbildning !