Välkommen till Liljeholmens end​​a Gröna Trafikskola
Liljeholmstorget 104.
08 - 18 31 18.  0705 - 18 31 18
[email protected]

Prislista

Måste jag köra en speciell mörkerlektion, det är ju ändå ljust när jag hos Trafikverket?

Mörkerkörning är också ett viktigt moment i Trafikverkets kursplan och olycksrisken är 3 ggr. Större när det är mörkt. Därför måste du träna på dessa risker på en speciell lektion där vi kör på vägar utan tillfredställande belysning.