Välkommen till Liljeholmens end​​a Gröna Trafikskola
Liljeholmstorget 104.
08 - 18 31 18.  0705 - 18 31 18
[email protected]

Prislista

Vad krävs för att få ett körkort?


De teoretiska och praktiska kraven finns beskriva i Transportstyrelsens kursplan B (TSFS 2011:20) (finns i pärm på trafikskolan) .Kraven är höga, bl.a. att du verkligen kan manövrera en bil men även att du har en riskmedveten och miljövänlig körstil. Om du läser ordentligt i Körkortsboken och gör de praktiska övningarna som finns i körhäften, så finns det stora möjligheter för dig att bli godkänd hos Trafikverket.

0